Het deltagebied van de Lage Landen wordt de eerste transnationale voorbeeldregio (Reference Site) in de toepassing van eerstelijnsvoedingszorg.

In december 2011 heeft de Europese Commissie het eerste innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (EIP AHA) opgezet met als kerndoel in Europa het aantal gezonde levensjaren in 2020 met twee te verhogen. Een Reference Site voorziet het partnerschap EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van actief en gezond ouder worden. Het gaat hierbij om voorbeelden die op innovatie zijn gebaseerd. Door kennis uit te wisselen, kunnen deze praktijkvoorbeelden in de toekomst mogelijk ook worden toegepast in andere Europese regio’s. De titel ‘Reference Site’ is een extra steun in de rug om de gezamenlijke aanpak binnen de regio nog grootschaliger uit te voeren.
 
Het programma EIP AHA wil alle goede en leerzame initiatieven en acties uit Europese regio’s en organisaties bundelen om innovatie op het terrein van gezond en actief ouder worden te versnellen. Het EIP AHA brengt daarom momenteel 77 regio’s, technologiebedrijven en zorgaanbieders samen om oplossingen te bedenken voor deze maatschappelijke uitdaging.De triple triple ​​​​​​​van Three Rivers Delta: 3 jaar lang focussen wij ons op 3 doelen binnen 3 toepassingsgebieden. 
image-335613-logo21-c9f0f.jpg