Bestand


Het deltagebied van de Lage Landen wordt de eerste transnationale voorbeeldregio (reference site) in de toepassing van eerstelijnsvoedingszorg.

33 miljoen volwassenen lopen in Europa ernstig risico op ondervoeding. Dit genereert extra kosten voor de gezondheidszorg die geschat worden op 170 miljard euro per jaar.

Een louter nutritionele, klinische kijk op het maaltijdgebeuren zowel in de instellingen als in de thuissituaties, slaagt er niet in om het probleem van ondervoeding en malnutritie bij ouderen en personen met smaakhandicaps op te lossen. Uit studies blijkt het probleem zelfs te verergeren.

De gastrologische benadering in de aanpak van ondervoeding in de gezondheidszorg met een triple focus op lekkere, gezonde en voedselveilige gerechten in een geintregeerde context, met gespecialiseerde smaaksturing, re-engineering van de keukens en integratie van ICT/Cloud/IoT lijkt veelbelovend om het tij te keren.

Deze gastrologische benadering van ondervoeding is onderdeel van een gemeenschappelijke visie die de A3 Group "Food and Nutrition" ontwikkelde in het "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" (EIP-AHA).

Deze gemeenschappelijke visie wordt voorgesteld in een twee-piramiden-model waarbij screening-assessment en monitoring van ondervoeding en de eraan gekoppelde acties gestratificeerd worden voorgesteld.

image-334520-two-pyramids-model-c51ce.png