O-aanpak  

Mensen met kanker hebben vaak last van smaakveranderingen of smaakverlies ten gevolge van
chemotherapie en medicijnen. Hierdoor ervaren patiënten de dagelijkse maaltijden als frustrerend en teleurstellend. Ze kunnen niet meer optimaal genieten van het eten of hebben zelfs helemaal geen zin meer om te eten. Dit werkt malnutritie in de hand. Deze smaakstoornissen kunnen een tijdelijk karakter hebben, maar ook lang voortduren en soms permanent zijn. Juist in deze moeilijke periode kan het een groot verschil maken om eten weer als aangenaam te ervaren.

Smaaksturing kan deze negatieve bijwerkingen geheel of gedeeltelijk opheffen met een simpele 1-2-3 aanpak.

1. Een aangename smaakdetectietest (SDT) opgezet binnen de instelling geeft de smaakafwijkingen en smaakrichting weer voor de chef. Deze test kan opgezet en afgenomen worden door praktisch iedereen binnen de instelling.
2. Op basis van de smaakdetectiescores kan de chef de persoonlijke recepten van de patiënt aanpassen. Dit gebeurt digitaal via het smaakplatform GPFC.
3. Patiënten kunnen thuis geassisteerd worden door de chef bij een bereiding of handeling
via een digitaal communicatieplatform dat werkt op pc, tablet, smartphone… of via telefoon of gsm.